НА

«ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТОК ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ І ЛЕГАЛІЗАЦІЇ РІДНОВІРІВ В ЯКОСТІ СПОКОНВІЧНОЇ КОРІННОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ УКРАЇНИ», надісланий за підписами таких осіб: В. Богайчук, С. Савченко, Я. Іващенко

Шановні учасники дискусії!

Відповідаючи на Ваше звернення, зазначаю, що всі українці є корінною етнонаціональною спільнотою України, титульною нацією нашої держави, незалежно від їхнього віросповідання. Українців в Україні проживає 77,8 %, що дає право вважати нашу державу мононаціональною (за міжнародними нормами таке право мають лише ті країни, де проживає не менше 67 % однієї нації). Тому ми вважаємо, що закріплення статусу українців як титульної нації в Конституції України та повернення графи національність до паспортів громадян України є пріоритетними питаннями сучасної етнонаціональної політики нашої держави.

Українські рідновіри є органічною частиною української нації, а не окремою субетнічною групою. Вони відрізняються від інших українців тим, що сповідують автохтонну віру своїх Предків, а не політично прищеплені світові релігії; отже – рідновіри є носіями рідної духовної культури.

Рідновіри співпрацюють з тими громадськими організаціями, які захищають права українців на їхню самоідентифікацію, виступають за збереження національного культурного надбання та політичних свобод. Однак Об’єднання рідновірів України (ОРУ) не поділяє думку Всеукраїнського громадського об’єднання рідновірів України (ВГОРУ) щодо проголошення рідновірів окремою етнонаціональною спільнотою. Це, на нашу думку, рівнозначне відокремленню рідновірів від української нації, що тотожне сепаратизму і носить такий же провокативний характер, як і нав’язуване нашому суспільству відокремлення «русинів», що є ідеологічною спецрозробкою сусідньої Росії. Маємо також сумнів у тому, що ВГОРУ спроможне досягнути успіху в захисті рідновірів як «окремої етнонаціональної спільноти», оскільки це об’єднання громадян саме досі не є легітимною громадською організацією.

Для організованого захисту своїх конфесійних інтересів, свого права на існування та своєї автохтонної релігійної ідентичності українські рідновіри утворили й офіційно зареєстрували всеукраїнську конфесію — Релігійний центр Об’єднання рідновірів України (ОРУ) як легітимну релігійну організацію, що має усі права, передбачені чинним законодавством України, і має право домагатися їх на законних підставах.

Під час перепису населення кожен рідновір має ідентифікувати себе за національністю — українець, за віросповіданням — язичник.

12 травня 7520 літа Сварожого (2012)

Голова Релігійного центру ОРУ,
д. ф. н., професор Галина ЛОЗКО