УКРАЇНСЬКОЮ РІДНОЮ ВІРОЮ в повному розумінні цього слова є традиційна етнорелігія українців, що означає: сукупність релігійних вірувань, які побутували на теренах України, в їхньому еволюційному розвиткові, включаючи:
- релігію племен і народів найдавнішої доби, що їх вважають Предками українців як в етнічному, так і в культурно-історичному планах;
- релігію східнослов’янських племен Київської держави, що існувала до прийняття християнства як офіційної релігії;
- народно-побутову релігійність, що існувала паралельно з офіційним християнством упродовж останнього тисячоліття;
- сучасне відроджене українське язичництво.
Таким чином, етнічна релігія автохтонного населення України має кількатисячолітню історію, старшу від християнства приблизно на 7 тисяч років. Українське язичництво означає, власне, етнічну релігію українців. Формування язичницького світогляду Предків слов’ян, у тому числі й Предків українського народу, припадає на час переходу індоєвропейської людності до протонеоліту.

/Лозко Г. Етнодержавознавство/