Богознавство

293 роки тому — 3 грудня 1722 року — народився український філософ Григорій Сковорода

Далі...

Александра Маринковіћ ОБРОВСКИ *
Сербія, Нові Сад

МОДРА ГОРА — ЗАБУТЕ СЕРБСЬКЕ ІМ’Я?

(доповідь на конференції «Філософське осмислення феномену слов’янської етнокультурної єдності» (Київ, Україна, 2010); переклад українською)

Нарис про сербські/слов’янські імена, записані в «Дечанській повєльі» (грамоті)

Резюме

«Дечанська повельа» (грамота) як одна з найстаріших збережених писемних пам’яток часу сербського середньовіччя, є найбагатшим ґрунтом для всебічних досліджень, зокрема ономастичних. У даному експерименті увагу приділено виключно іменам сербського/слов’янського походження, зокрема імені Модра Гора, яке в сучасних іменословах не вказується.

Тут також додаються імена, не записані в «Дечанській повельї», але, як сербські/слов’янські, вони можуть бути реконструйованими з патронімів, відображених у цьому ж документі.

Багатство і численність підтверджених антропонімів свідчать про колишню етнічну картину цієї частини Косово і Метохії, а також тієї частини території, на якій сьогодні розташовується північна Албанія.

Далі...

Так звані світові або, точніше, інтернаціональні релігії, нав’язали людству спрощену прямолінійну схему «розвитку» — від сотворення до кінця світу, що, на думку психіатрів, є досить дієвим засобом для поширення масового психозу та маніпуляцій людською свідомістю. Християнський догмат передбачає «друге пришестя» Ісуса, який нібито має судити грішників і «спасти» своїх праведних вірян. Однак, ніхто точно не знає, коли саме настане той кінець. Християнські теологи заплющують очі на явні вказівки з Біблії про те, що сам Христос пророкував дуже скорий кінець світу і свій другий прихід: «Поправді кажу вам — не встигнете обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син Людський» [Матвія: 10.23].

Далі...

Порівняльне релігієзнавство дає можливість прослідкувати початок виникнення хронології, який у переважній більшості країн збігається з VI ст. до н. ч. Досі на цей факт майже не звертали уваги. Що ж сталося в VI ст. до н. ч., що дало початок так званому «історичному часу»? На це явище вперше звернув увагу французький вчений Рене Генон, який писав, що «занепад класичного світу був синхронним з поширенням юдейсько-християнських цінностей». Одночасно виникають реформаторські монотеїстичні релігії: конфуціанство в Китаї, буддизм в Індії, зороастризм в Персії, юдаїзм у Вавілонії. Саме з цього часу, вважає Генон, почався процес «прогресуючої матеріалізації», який ще більше посилився християнством та ісламом. Такі висновки ґрунтуються на аналізі сучасних цивілізаційних процесів у зіставленні їх з індо-арійським міфом про чотири періоди: золотий, срібний, мідний (бронзовий) і залізний віки. У цій міфологемі закладена модель поступового погіршення людства, його відходу від природних істин та суспільної цінності Традиції.

Далі...

З нагоди 800-ліття трагедії

ДИТЯЧИЙ ХРЕСТОВИЙ ПОХІД 1212 РОКУ

Спекотливим посушливим літом 1212 р. сталася подія, що увійшла в історію як дитячий хрестовий похід. Хроністи XIII ст. обійшли своєю увагою цю трагічну сторінку середньовіччя. Історики пізнішої доби вбачали у дитячому хрестовому поході лише безглуздя і тому приділяли йому лише лічені рядки наукових праць між описами Четвертого (1202–1204 pp.) і П’ятого (1217–1221 pp.) хрестових походів. Деякі з них навіть сумнівались у його реальності. Утім, він все ж таки був.

Далі...