Реферативний опис

МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

доктора філософських наук, професора Галини Сергіївни Лозко

1. Лозко Г. Українське язичництво. — К.: Український центр духовної культури, 1994. — 98 с. ISBN 5-7707-58-96-5. Анотація: Подано систематизацію найдавніших вірувань українців. Погляд на міфологію рідного народу як на Олімп давніх Богів, яким поклонялися предки. Додано язичницький календар та словник дохристиянських імен. Зміст: Етнічна віра українців. І. Вірування, міфологія, демонологія. ІІ. Релігійна культура українців. Коло Свароже. Праслов’янський іменослов.

2. Лозко Г. Українське язичництво. На допомогу тим, хто вивчає «Українське народознавство». Друге вид. — К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1994. — 120 с. ISBN 5-7707-6066-4. Анотація: Подано систематизацію найдавніших вірувань українців. Погляд на міфологію рідного народу як на Олімп давніх Богів, яким поклонялися предки. Додано язичницький календар та словник дохристиянських імен. Зміст: Етнічна віра українців. І. Вірування, міфологія, демонологія. ІІ. Релігійна культура українців. Коло Свароже. Праслов’янський іменослов.

3. Лозко Г. Правослов: молитви до Рідних Богів. — К.: Національно-культурний центр «Світовид», 1995. — 96 с. ISBN 5-7770-0729-5. Анотація: ця книга є першою спробою упорядкувати автентичні дохристиянські молитви українців: писемні релігійні тексти з Велесової книги, народні замовляння, ритуально-обрядові пісні. Зміст: Застороги нащадкам. Урочисті молитви. Молитви Кола Сварожого. Щоденні молитви. Господарські молитви. Рослинна магія. Лікувальні молитви. Молитви для любощів та краси.

4. Лозко Г. Українське народознавство. — К.: Зодіак-ЕКО, 1995. — 386 с. ISBN 5-7707-4282-8. Анотація: Посібник для студентів та учнів оповідає про походження українського народу, його мови та національного характеру, безперервність етнокультурних традицій впродовж тривалих тисячоліть його перебування на землі України. По-новому розглядається міфологія та давня релігія, вміщено язичницький календар. Зміст: Українське народознавство як навчальний предмет (передмова Валерія Шевчука). Розділ І. Формування українського етносу. Розділ ІІ. Духовна культура українців. Розділ ІІІ. Господарство, побут, родина. Додаток. Коло Свароже 1995. Використана література та джерела.

5. Lozko H. Rodzima wiara ukrainska. — Wroclaw, Polska, 1997. — 125 s. ISBN 83-85559-26-4. Анотація: Книга розповідає про давню віру предків українського народу, містить опис пантеону язичницьких Богів та реконструкцію язичницького святково-обрядового комплексу. Зміст: Авторська передмова до польського видання. Етнічна віра українців. Вірування, міфологія, демонологія українців. Релігійна культура українців. Коло Свароже. Посилання на джерела. Покажчик осіб. Покажчик міфологічних постатей. Покажчик етнічних назв. Про авторку та її книжку. Польською мовою.

6. Лозко Г. Іменослов. Імена слов’янські, історичні та міфологічні. — К.: Редакція часопису „Сварог” 1998. — 2500 імен. –176 с. ISBN 966-7276-22-8. Анотація: Зібрано понад 2000 власне слов’янських імен людей, Богів та міфологічних постатей, подано їх тлумачення, деякі описи обрядів, короткі історичні довідки про носіїв знаменитих імен. Зміст: Талант наукової інтуїції (передмова Ігоря Кравчука). Передслово. Чоловічі імена. Жіночі імена. Література та джерела. Основні публікації Галини Лозко.

7. Лозко Г. Волховник. Правослов. К.: „Сварог”, 2001. — 144 с. Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі». ISBN 966-7208-09-5. Анотація: Книжка вміщує два джерела рідної віри «Волховник: Карби рідного віровчення» і «Правослов: молитви до Рідних Богів», які вперше були видані на початку 90-х років, і вже стали бібліографічною рідкістю. Це друге доповнене видання двох книг. Зміст: Пророцтва Волхвів про відродження рідної віри. Волховник. Правослов. Що означає слово «православ’я». Що таке молитва. Що таке богослужба. Назви сповідників рідної віри. Молитви стародавні та сучасні.

8. Лозко Г. Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. — К.: АртЕК, 2001. — 304 с. Рекомендовано до друку Вченою Радою Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України (протокол № 11 від 19 вересня 2000 р.). ISBN 966-505-057-5. Анотація: Перший в незалежній Україні посібник з етнології України. Науково-теоретична база у вивченні феномену етнічного не повинна перебувати в полоні глобальних світових тенденцій. Тому авторка, спираючись на вітчизняний науково-теоретичний грунт, з’ясовує феномен етносу та нації як кровноспорідненої етнокультурної спільноти, що має три основні складові: рідну землю, рідну мову та рідну релігію. Зміст: Вступ. Розділ І. Етнологія України: філософсько-теоретичні засади. Розділ ІІ. Етнологія про давніх мешканців України. Розділ ІІІ. Етнологія народів України. Висновки. Додатки: 100 найважливіших етнологічних термінів. Література. Покажчик етнічних назв.

9. Лозко Г. Велесова Книга — волховник. Серія: «Пам`ятки релігійної думки України-Русі». Науково-популярне видання. Літературний переклад і релігієзнавчий коментар Г. Лозко. — К.: Редакції часописів «Сварог» — „Такі справи”, 2002. — 368 с. ISBN 966-7208-15-Х. Анотація: Текстологічне дослідження, літературний переклад і релігієзнавчий коментар так званих «дощечок» Велесової книги. Наукове дослідження джерельної бази, публікація листування у справі видання пам’ятки: Миколи Скрипника, Володимира Шаяна та Лариси Мурович. Лексикографічний словник на 8500 слів. Зміст: Слово предка послухай, нащадку (передмова Івана Білика). Дерев’яні книги волхвів, або «Слово о Правді». Голос предків (Ярослав Оріон). Пошуки Велесової Книги (листування). Велесова Книга (Літературний переклад і релігієзнавчий коментар Галини Лозко). Дошки правдодатні (архів Юрія Миролюбова, тексти оригіналу). Аз Буки Віди (лексикографічний словник). Покажчики: географічних назв, імен історичних осіб, етнічних назв, імен Богів та релігійних понять. Література.

10. Лозко Г. Велесова Книга — волховник. Серія: „Пам`ятки релігійної думки України-Русі”. Видання друге. Літературний переклад, релігієзнавчий коментар, підготовка оригінальних текстів, укладання словника та покажчиків Г.Лозко. — Українська Духовна академія Рідновірів. — Вінниця.: Континент-Прим, 2004. — 504 с.: іл.; ISBN 966-516-189-Х. Анотація: Текстологічне дослідження, літературний переклад і релігієзнавчий коментар так званих «дощечок» Велесової книги. Наукове дослідження джерельної бази, публікація листування у справі видання пам’ятки: Миколи Скрипника, Володимира Шаяна та Лариси Мурович. Лексикографічний словник на 8500 слів. Зміст: Слово предка послухай, нащадку (передмова Івана Білика). Дерев’яні книги волхвів, або «Слово о Правді». Голос предків (Ярослав Оріон). Пошуки Велесової Книги (листування). Велесова Книга (Літературний переклад і релігієзнавчий коментар Галини Лозко). Дошки правдодатні (архів Юрія Миролюбова). Аз Буки Віди (лексикографічний словник). Покажчики: географічних назв, імен історичних осіб, етнічних назв, імен Богів та релігійних понять. Література.

Видання третє: Вінниця.: Континент-Прим, 2007. — 504 с.: іл. (те саме, післямова оновлена). ISBN 978-966-516-252-0.

Видання четверте: Вінниця.: Континент-Прим, 2007. — 520 с.: іл., ISBN 978-966-516-252-0. (виправлене та доповнене: Лозко Г. Огляд сучасних видань Велесової Книги).

Видання п’яте: Тернопіль, Мандрівець, 2011. — 520 с.: іл., ISBN 978-966-634-546-5.

11. Лозко Г. Українське народознавство. Видання друге доповнене та перероблене. — Харків: «Див». — 472 с., іл. ISBN 966-8504-07-0.

Видання третє: — 2006. — К.: АртЕК, 2004. — 472 с., іл. ISBN 966-505-064-8.

Видання четверте доповнене: Харків: Див, 2010. — 472 с. ISBN 978-966-8504-31-0. Анотація: Оновлене і доповнене видання посібника для студентів і учнів оповідає про походження українського народу, його мови та національного характеру, безперервність етнокультурних традицій впродовж тривалих тисячоліть його перебування на землі України. Розширено і доповнено книгу новими фактичними даними та джерелами (розділи про походження українців, пантеон рідних Богів, українське біблієзнавство, державну символіку, відомості про цілющі властивості рослин, про священних тварин, їхню символіку. Додано також ілюстративний матеріал. Зміст: Розділ І. Походження українців. Етногенетичні процеси на теренах України. Антропологічні типи українців. Етнічні та географічні назви. Ґенеза української мови. Національний характер. Етнографічне районування України. Розділ ІІ. Духовна культура українців. Етнічна релігія та міфологія. Світогляд. Астрономічні знання. Релігійна культура. Символи та священні знаки. Музична культура. Розділ ІІІ. Господарство, побут, родина. Провідні галузі господарства. Архітектура, ремесла та народні художні промисли. Рослини і тварини. Родинна обрядовість. Етнопедагогіка. Житло. Харчування. Одяг та ін. Додаток. Коло Свароже. Використана література та джерела.

12. Лозко Г. Коло Свароже. Відроджені традиції. — К.: Український письменник, 2004.– 222 с. — ISBN 966-579-139-7.

Друге видання (держзамовлення: наклад 19300 примірників).ISBN 966-579-139-7 — 2005.

Третє видання, виправлене та доповнене — Ніжин: Аспект-поліграф, 2009. — 228 с. ISBN 978-966-340-348-9,). Анотація: Книга вперше в Україні порушує проблему наукової реконструкції дохристиянського календаря Київської Русі. Міфологія власного народу розглядається авторкою як спосіб пізнання істини, а родова логіка мислиться як шлях осягнення етнічного ідеалу. Зміст: І розділ. Пам'ять Роду. Міфологія священного. Спільні корені арійської та слов’янської міфології. Українська міфологія. ІІ розділ. Коло Свароже. Календар як етнічна цінність. Відроджений Час. Повернення на Кола свої. ІІІ розділ. Від Коляди до Коляди. Різдво Сонця. А вже Весна… Літо красне. Осенини. Розділ ІV. Символіка Священного. Українські символи та священні знаки. Дерево життя. Священні символи в обрядах і звичаях. Післяслово. Додаток. Список використаної літератури.

13. Лозко Г. Пробуджена Енея: Європейський етнорелігійний ренесанс. — Харків: «Див», 2006. — 464 с., іл. ISBN 966-8504-20-8. Рекомендовано до друку Вченою Радою Книжкової палати України ім. Івана Федорова (Протокол №5 від 5 квітня 2006 р.). Анотація: Європа в Античну епоху мала назву Енея. Монографія висвітлює процеси нового відродження автентичних язичницьких релігій у багатьох країнах Європи. Авторка показує широкий спектр довго замовчуваних явищ, які досі залишаються незручними для офіційних інститутів: християнство та інші «світові» (інтернаціональні) релігії розглядаються як латентні засоби глобалізації, а відроджувані етнорелігійні системи як альтернатива і спосіб самозбереження сучасних націй. Чи не вперше, звернуто увагу наукової громадськості на тоталітарний вплив аврамічних релігій на масову свідомість. Понад 200 ілюстрацій, що становлять історіографічну цінність. Зміст: Розділ І. Етнічна релігія як наукове поняття і духовно-культурний феномен. Розділ ІІ. Європейський Етнорелігійний феномен. Розділ ІІІ. Українська етнорелігія: етапи розвитку та основи реконструкції. Розділ ІV. Український Етнорелігійний ренесанс у його видатних постатях. Висновки. Етнорелігійний ренесанс як циклічна закономірність. Покажчики: іменний, географічний, богословський. Бібліографія. Додаток.

14. Лозко Г.С. Європейський етнорелігійний ренесанс: витоки, сутність, перспективи (на матеріалі відродження етнорелігій у європейських країнах). — К.: Такі справи, 2006. — 424 с. ISBN 966-7208-34-6. Рекомендовано до друку Вченою Радою філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Протокол від 22 травня 2006 р.). Анотація: У науковій монографії з’ясовується ряд філософських понять, пов’язаних з духовно-культурним феноменом етнорелігійного ренесансу. Висвітлюються сучасні ідеологічні та духовні основи процесу відродження етнічних релігій (витокового язичництва) в країнах Європи, розглянуто природні релігійні системи як позитивне етнокультурне явище, що є невід’ємною частиною загальнонаціональної культури. Зміст: Розділ І. Методологічні та теоретичні засади дослідження, його емпірична база. Розділ ІІ. Етнічна релігія як наукове поняття і духовно-культурний феномен. Розділ ІІІ. Зміст і форми сучасного європейського етнорелігійного ренесансу. Розділ IV. Етапи розвитку та основи реконструкції української етнорелігії. Розділ V. Видатні постаті українського етнорелігійного ренесансу в європейському контексті. Висновки. Етнорелігійний ренесанс як циклічна закономірність: перспективи розвитку. Іменний покажчик. Географічний покажчик. Список використаних джерел.

15. Лозко Г. Рідна читанка. Для середнього шкільного віку. — Вінниця: Континент-Прим; ВЦ «Сварог», 2007. — 64 ст., іл. ISBN 978-966-516-269-8. Анотація: Книга містить відомості про давньоруський календар та міфологію рідних Богів, автентичні обрядові тексти та молитви, розташовані за календарним принципом. Споряджена значною кількістю кольорових ілюстрацій, які допоможуть батькам і дітям засвоїти народно-обрядовий комплекс рідного народу. Зміст: Небесний годинник. «Лунник». Математика Зодіаку. Дванадцять Братів-Місяців. Квітковий годинник. Стереже оселю Род. Післямова.

16. Родные Боги в творчестве славянских художников. Художественный альбом и энциклопедия. Составление и комментарии: П.В. Тулаев. Словарные статьи: Г.С. Лозко, П.В. Тулаев. Научный редактор Г.С. Лозко. — Москва, «Слава!». — 2008. — 240 с., цветные иллюстрации. ISBN 978-5-90282-509-8. Анотація: В художньому альбомі вперше зібрані 230 репродукцій сучасних слов’янських художників, присвячені рідним Богам та міфологічним постатям. Колекція споряджена енциклопедичним словником про Богів, які представлені на картинах. Зміст: Повернення Богів (Вступна стаття П.Тулаєва). Рідні Боги в творчості слов’янських художників (колекція репродукцій). Словник Рідних Богів (Лозко Г.С., Тулаєв П.В.). Про альбом та його авторів (відомості про художників та авторів-упорядників альбому). Російською мовою, анотація та підписи ілюстрацій — англійською.

17. Лозко Г. С. Правослов: молитви до Рідних Богів. — 3-тє вид. оновлене і доповнене. — Ніжин: ТОВ «Видавництво»Аспект-поліграф», 2009. — 208 (Серія «Пам’ятки релігійної думки України-Русі») / (Лозко Г.– упорядкування та передмова). ISBN 978-966-340-325-0. Анотація: Давнє вчення про Бога-Слово (гр. Логос) свідчить, що словесна магія містить потужний енергетичний запас Сили, яка зберігає енергію нації. У книзі читач знайде зібрані з багатьох джерел найстародавніші молитви до рідних Богів Зміст: Символ Віри. Застороги нащадкам. Урочисті молитви. Ведійські молитви. Молитви Кола Сварожого. Щоденні молитви, обереги. Господарські молитви. Рослинна магія. Лікувальні молитви. Молитви до любощів та краси. Що таке «Правослов», Хто такі рідно віри. Джерела.

18. Антологія християнства. Хрестоматія з релігієзнавства та культурології. Серія: «Пам’ятки релігійної думки України-Русі». / За загальною ред. докт. філос. наук Г.Лозко (Упорядники: Лозко Г.С., Борисюк І.В., Богород А.В.). — К.: КМПУ ім. Б. Грінченка, 2009. — 503 с., іл. ISBN 978-966-7548-65-0. Рекомендовано Вченою радою Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка. Протокол № 5 від 17.06.2008. Анотація: Посібник для студентів подає документальні матеріали, автентичні історичні свідчення, статті, які відображають розвиток чи занепад культурних явищ, як в Україні, так і Європі, що становлять джерельну базу для дисциплін релігієзнавство та культурологія. Зміст: Розділ І. Християнізація слов’янської та європейської культури. Розділ ІІ. Народна культура в указах царів та церковних грамотах. Розділ ІІІ. Морально-етичні основи біблійної культури. Розділ ІV. Інквізиція: знищення науки, культури та освіти. Розділ V. Українські письменники про Біблію та християнство. Розділ VІ. Етнічна культура в глобальну епоху: пошуки шляхів порятунку європейських націй.

Друге видання: Харків, Див. — 2009. — 416 с.

Третє видання: Тернопіль. — Вид. «Мандрівець», 2010. ISBN 978-966-634-533-5.

19. Лозко Г. Дерево Життя: Українська міфологія для середнього шкільного віку. — К., 2010. — 48 с. ISBN 978-966-8765-50-6. Багато ілюстрована кольорова книга-альбом розкриває особливості рідного пантеону Богів, що стане в нагоді як учням, так і вчителям українського народознавства, шанувальниками старовини, прихильникам відродження віри предків та всім українцям, які поважають рідну культуру.

20. Віктор Крижанівський. Світло Пращурів наших. Альбом творчості. — Тексти до картин Галина Лозко: К.: Вид. «Схід — Захід», 2010. — 192 с. (українською, російською, англійською мовами).

21. Огнев’юк В.О., Лозко Г.С., Стадник М.М., Овсянкіна Л.А., Саух Ю.П. Філософія: Програма кандидатського іспиту та методичні рекомендації для аспірантів і здобувачів. — К., КУ ім. Бориса Грінченка. — 53 с.

22. Лозко Г. Філософія науки. Конспект лекцій для аспірантів. Науково-методичне видання. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 48 с. ISBN 978-966-634-574-8. Анотація: Посібник адресований аспірантам та здобувачам вченого ступеня кандидата наук у відповідних галузях. У посібнику викладено конспекти вступних лекцій з філософії, прочитані автором для аспірантів спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, а також подано основні філософсько-методологічні категорії, які допоможуть майбутнім науковцям зорієнтуватися в плюралістичному різноманітті сучасних філософських концепцій.

23. Лозко Г.С. Українське народознавство.Вид.5-те зі змінами та доповн. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 512 с. (Гриф МОН України: лист 1/11-4844 від 08.06.2010). ISBN 978-966-634-565-6.

Анотація: Посібник для студентів та учнів оповідає про походження українського народу, його мови та національного характеру, безперервність етнокультурних традицій впродовж тривалих тисячоліть його перебування на землі України. По-новому розглядається міфологія та давня релігія, вміщено язичницький календар. Зміст: Українське народознавство як навчальний предмет (передмова Валерія Шевчука). Розділ І. Формування українського етносу. Розділ ІІ. Духовна культура українців. Розділ ІІІ. Господарство , побут, родина. Додаток. Коло Свароже 1995. Використана література та джерела.

24. Лозко Г. Рідні імена: Слов’янський іменослов. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 368 с. ISBN 978-966-634-606-6.

Анотація: В цій унікальній книзі зібрано близько 4 тисяч слов’янських історичних та міфологічних імен, які складали рідний іменослов (словник імен) наших пращурів до прийняття світової релігії, подано їх тлумачення, деякі описи обрядів, короткі історичні довідки про носіїв знаменитих імен. Давнє філософське вчення про Бога-Слово (гр. Логос) свідчить, що словесна магія містить потужний енергетичний запас Сили, яка зберігає народи і нації. Саме Слово творить Космос із Хаосу, а отже — постійно сотворює Світ. Будь-який етнос може зберегтися як самобутній феномен тільки завдяки рідній мові та культурі, які впливають на національну самосвідомість. Зміст: Наукове окреслення проблеми. Чоловічі імена. Жіночі імена. Література та джерела.


СТАТТІ ГАЛИНИ ЛОЗКО

У НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ ТА ЖУРНАЛАХ

(вибрані, починаючи з 2006)

1. Лозко Г. Християнізація слов’ян як етноцид // Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. — Випуск 59. — 2006. — С.158–169. ISBN 996-628-106-6. Анотація: Етнорелігія несе в собі культурний досвід багатьох поколінь своїх етнічних предків і становить собою основу історичної й генетичної пам’яті етносу. Християнство перервало цей живий ланцюг міжпоколінної передачі етнічних знань і родового досвіду. Християнський етноцид слов’янських народів посилив етнокультурну і морально-звичаєву деградацію слов’ян, і тому християнство має розцінюватися як велика історична трагедія, а не як церковна «благодать».

2. Лозко Г. Таємні механізми ідеологічної боротьби з рідною вірою // Персонал. — К., 2006. — №4. — С. 42– 47. ISBN немає. Анотація: Дуже часто послідовники відродження рідної віри в Україні не враховують природний закон ентропії — поки вони шукають ворога за межами власного руху, в середовищі рідновірів з’явилися спроби підміни цінностей. Якими способами це робиться — проаналізував ще Ю.Евола в роботі «Окультна війна». Механізми маніпуляції свідомістю можуть застосовувати і в межах рідновірського руху шляхом одноосібного або групового блефу, дезинформації, підприємництва в релігії, завищеної самооцінки окремих діячів, яка часто підігрівається спецслужбами та іншими латентними структурами. Рідновіри мають виробити імунітет проти новітніх псевдовчень, а для цього необхідна систематична освіта, спілкування, осмислення інформації та ін.

3. Лозко Г.С. Основоположники Консервативної Революції // Персонал Плюс. — 2006. — № 5 (156). ISBN немає. Анотація: Стаття розповідає про ідеї та ідеології європейських філософів основоположників Консервативної революції та Традиціоналізму: Фрідріх Ніцше, Юліус Евола, Армін Молер, Рене Генон (не початковому етапі), Мірча Еліаде, Ян Стахнюк, Володимир Шаян, які зробили переоцінку духовних вартостей світових релігій та віддали перевагу етніцизму й традиціоналізму.

4. Лозко Г. Арійський політеїзм і семітський монотеїзм як пара світоглядних протилежностей // Діалог цивілізацій: сіонізм — найбільша загроза сучасній цивілізації. Матеріали Четвертої Всесвітньої наукової конференції. — К., 2006. — 168 — 175. ISBN 966-608-598-4. Анотація: Розглядаються бінарні опозиції політеїзму та монотеїзму, іманентності та трансцендентності, суттєві відмінності арійського і семітського дуалізму, локальне і глобальне, циклічність і лінійність в історико-культурному процесі. Зроблено висновок про антагоністичні відносини національного та інтернаціонального світоглядів та пошук шляхів розв’язання проблеми.

5. Лозко Г.С. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецький державний інститут штучного інтелекту. — 2006. — №4. — С. 205–211. ISBN немає. Анотація: Стаття присвячена дослідженню волхвівсько-жрецького стану Київської Русі. В результаті аналізу даних археології, фольклорних та писемних церковних джерел зроблено висновок про існування суспільного стану духовних провідників упродовж ІІ тисячоліття паралельно з офіційним християнством, а також збереження культових обрядодій у сучасній народно-побутовій звичаєвості, часто у формах релігійного синкретизму.

6. Лозко Г.С. Переоцінка духовно-релігійних цінностей українськими мислителями ХІХ — ХХ століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. — Міністерство культури та туризму України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Вип. ХVІІ. — К.: Міленіум, 2006. — С. 164 — 173. ISBN немає. Анотація: Йдеться про переоцінку християнської парадигми розвитку українського етносу. Починаючи з Григорія Сковороди, діячів «Руської трійці», Тараса Шевченка до Івана Франка, Михайла Коцюбинського та Лесі Українки — українські мислителі піддали критиці нав’язані за давніх часів християнські «цінності», однак їхні думки були «не помічені» сучасниками. Стаття по-новому розкриває сутність проблеми.

7. Лозко Г.С. Компаративні засади вивчення ведійсько-українських світоглядних паралелей // Культура і сучасність: Альманах. Міністерство культури та туризму України. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К.: Міленіум, 2006. — №2. — С. 5–11. ISBN немає. Анотація: Розглянуті джерела релігійних вірувань на території України вказують на генетичний зв’язок різних уявлень, починаючи ще з окремих аграрних культів трипільської доби та індоарійських світоглядних архетипів до слов’янських, давньоруських та українських. Успадкований запас релігійних уявлень, як правило, не зникає, а переосмислюється і використовується для нових потреб, які відображають нові інтереси і потреби суспільства.

8. Лозко Г.С. Храм Миробога в Буші // Сварог. — 2006. — №19. — С.20–34. Анотація: Опис історії та сучасного стану археологічної пам’ятки — скельного храму з рельєфним зображенням жерця з оленем та півнем. Практика використання музейного комплексу в с. Буша сучасними громадами рідновірів.

9. Лозко Г.С. Перунів Воїн. Передмова до книги Руслана Морозовського «Поклик Роду». — К., 2006. ISBN 966-647-063-2. Анотація: Життєпис та художні особливості поезії Руслана Морозовського — визнаного класика сучасної рідновірської поезії.

10. Лозко Г.С. Рідні Свята 7514 літа від Трипілля // Сварог. — 2006. — № 19. — С.54–59. ISBN немає. Анотація: Опис святково-обрядового комплексу поточного року. Вказані рідновірські свята та традиції вшанування Рідних Богів у поточному річному колі.

11. Лозко Г. Етнорелігія як природна альтернатива глобалізації та асиміляції слов’ян. Доповідь на ІХ Всеслов’янському з’їзді у Мінську 2 липня 2005 р. // Сварог. — 2006, №19-20. — С. 54-55. ISBN немає. Анотація: Під слов’янською етнорелігією автор розуміє природну автохтонну духовну культуру слов’янських етносів, створену ними на власній землі, засобами рідних мов, рідного світогляду та господарської діяльності, розвиненої на рідних землях. Втрата слов’янами рідної релігії через насильницьку християнізацію посилила процеси дезинтеграції слов’янського суперетносу, спричинила велику кількість братовбивчих вій, ослабила природний імунітет. Отже, втрата рідної релігії стала для слов’ян причиною втрати родової пам’яті. Повернення етнічної (родової) пам’яті — складний і тривалий процес, а відродження етнорелігій нині — закономірний самозахисний засіб проти асиміляції та глобалізації.

12. Лозко Г.С. Етнорелігія як природна альтернатива тотальним ідеологіям // Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: МАУП, 15 вересня 2006 р. — С. 96–102. ISBN 966-608-699-9. Анотація: Кільканадцять століть людство є жертвою тотальних ідеологій, серед яких релігія посідає одне з перших місць. Як альтернатива глобальним технологіям пропонуються етнокультурні зразки духовності. Даються футуристичні прогнози оновлення європейського світу.

13. Лозко Г. Коло Свароже як етнічна парадигма часу // Етнос. Культура. Духовність. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм». Чернівці, 23-24 вересня 2006 р. — Чернівці, 2006. — С. 136–145. ISBN немає. Анотація: Поняття часу в різних народів мало велику різноманітність, що ґрунтується на різних світоглядно-ментальних архетипах. Такими є циклічність язичницького світосприйняття часу і лінійність християнського, що по-суті спричинило певне роздвоєння світогляду. Звідси, літочислення (поява історичного часу) притаманне світовим релігіям, а періодичне «відновлення часу» — етнічним.

14. Лозко Г.С. Одонацер — славетний князь рутенів // Сварог. — 2006. — № 19. — С.84–86. ISBN немає. Анотація: Наведені маловідомі факти з життя і військової діяльності рутенського князя Одонацера, який 17 років очолював Римську імперію і прийняв офіційний документ про її ліквідацію. Вважається, що Римська імперія розпалася внаслідок критичної маси інтернаціонального конгломерату, внаслідок чого різко підвищилась злочинність, падіння моралі, деградація суспільства. Зроблено висновки, що християнство не покращило римлян, а навпаки сприяло швидкому його розкладу. Підкреслено корисність знань про життя і діяльність видатних постатей слов’янського етносу.

15. Lozko Galina. The role of the native faith in the White Renaissance //The White World Future / International Conference, Moscow, 2006. — Athenaeum, 2006. — S. 98 — 103. Анотація: Стаття розповідає про роль і місце рідної віри в етнічному Ренесансі. Зроблено висновок про феноменальність рідної віри, яка консервує, а за сприятливих обставин — самовідтворює власні етнічні цінності, архетипи, традиції. У підсвідомості носіїв етнічної традиції існує здатність до «пригадування» колективного досвіду предків. Англійською мовою.

16. Лозко Г.С. Феноменальність етнічних архетипів священного // Філософія, психологія, педагогіка. — Вісник НТУУ „КПІ”. — №2 (17), 2006 (видруковано в 2007). — C. 15 — 19. ISВN немає. Анотація: Стаття присвячена проблемі етнорелігійних уявлень про макро- і мікрокосм, де людина розглядається як невід’ємна частина Бога. Віра в божественне народження народу, міфологема єдності духовного з матеріальним язичницьких релігій і християнське уявлення про Бога як відірвану від природи сутність розглянуті як бінарні опозиції. Етнічні архетипи священного — залишаються стійким компонентом релігійного сприйняття світу, незалежно від догматів світових релігій.

17. Лозко Г.С. Ентропія ідеї Рідної віри в українській діаспорі // Філософія, психологія, педагогіка. — Вісник НТУУ «КПІ». — №3 (18), 2006 (видруковано в 2007). ISВN немає. Анотація: Кінець ХХ — початок ХХІ ст. позначився етнорелігійним ренесансом: у Німеччині, Англії, Франції, Бельгії, Швеції, Норвегії, Данії, Греції, Італії, Польщі, Чехії, Словенії, Литві, Латвії, Росії, Білорусі та інших країнах уже існують громади етнічної релігії, які продовжують духовні традиції своїх предків. Відродження пантеїстичної форми рідної віри в Україні є закономірним явищем актуалізації язичництва як невід`ємної духовної складової національної культури. Спроби нав`язати етнічній релігії монотеїстичну доктрину свідчать не про її модернізацію, а про ентропію витокової ідеї „пан-арійського ренесансу” в середовищі української діаспори.

18. Лозко Г.С. Слов’янська етнорелігія в боротьбі за життя // Сунце — старешина словенског народа. Зборник радова «Коференциjе о словенском наслеhу» — ЕЕКЦ «СФЕРА», Нови Сад, 2007.– С. 104 — 109. ISВN 978-86-85539-05-3 (Сфера). Анотація: Християнський етноцид слов’янських народів посилив етнокультурну і морально-звичаєву деградацію слов’ян, і тому християнство має розцінюватися як велика історична трагедія, а не як церковна «благодать». Повернення етнічної пам’яті — складний і тривалий процес. Відродження етнічних релігій — шлях до повторного вживляння в народ його природної душі — єдиний засіб до етнічного самозбереження. Наводяться факти, що констатують початок Слов’янського етнорелігійного відродження.

19. Лозко Г.С. Язичництво — світогляд і спосіб життєдіяльності // Сунце — старешина словенског народа. Зборник радова «Коференциjе о словенском наслеhу» — ЕЕКЦ «СФЕРА», Нови Сад, 2007. — С. 152 — 156. ISВN 978-86-85539-05-3 (Сфера). Анотація: Поняття «язичництво» не можна втиснути в строгі рамки термінів „релігія”, чи «віра», бо воно швидше — автохтонний природний світогляд і відповідний йому спосіб життєдіяльності. Як стародавнє, так і сучасне язичництво не є ні безмежною сліпою вірою, ні догматизованою релігією. Пряма передача споконвічної язичницької традиції відбувається природно і безперервно — як через живу мову, звичай, устрій життя народного, так і через цілеспрямоване знання (науковий пошук та накопичення інформації, методологію і систематизацію отриманих знань, внаслідок чого здійснюється продукування ідей). Російський переклад.

20. Лозко Г.С. До питання періодизації та реконструкції української етнорелігії // Персонал. — 2007. — № 1. — С.42–49. ISSN 0868-8893. Анотація: В статті подані результати реконструкції української етнорелігійної системи та здійснена спроба періодизації: від культу великої Богині-матері (досварожа епоха) до доби Сварога (Бога-отця), Дажбога і Перуна (синів Сварожих) та доби Відродження рідної релігії. Апробація ідеї відновлення рідної віри в громадах України.

21. Лозко Г.С. Рідні свята Кола Сварожого 7515 літа від Трипілля (2007 року нового літочислення) // Іван Франко і Буковина. — Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка. — Чернівці, 22 вересня 2006. — Чернівці: Прут, 2007. — С. 292 — 299. ISBN — немає. Анотація: Стаття присвячена реконструкції язичницького календаря на 2007 рік, містить короткі описи обрядів.

22. Лозко Г.С. Родная Вера в этническом возрождении. Восстановление календаря Древней Руси (Материалы Международной конференции «Будущее Белого мира») // Атеней. Русский международный журнал. — 2007. — № 8. — С. 69–71, 146–147. ISBN — немає. Анотація: Доповідь на міжнародній конференції. З’ясовується роль і місце рідної віри в етнічному відродженні словянських народів, додається реконструкція давньоручського святкового комплексу. Російською мовою.

23. Лозко Г.С. Язичництво — світогляд і спосіб життєдіяльності // Сварог. — 2007. — № 21. — С.3–6. ISBN — немає. Друга публікація статті українською мовою. Анотація: У різних народів споконвіку склалися різні світоглядні особливості і їхні власні словесні, мистецькі та знакові скарбниці. Однак, різні язичницькі системи в цілому єдині у тому, що Боги, Природа, Земля і відповідні їм автохтонні народи (від старослов`янського «язици») перебувають у нерозривному (кревному) взаємозв`язку. Тому термін «язичництво», як синонім етнічного чи народного, виявляється найбільш точним відповідником явища, яке нині отримало черговий духовний сплеск у всіх країнах світу.

24. Лозко Г.С. Нове літо за традицією Предків // Сварог. — 2007. — № 21. — С.61–63. Анотація: Проблема реконструкції найдавнішого календаря, відомого на Русі. Проаналізовано джерельну базу щодо святкування нового року в дохристиянські часи. Встановлено, що Новоліття припадало на перший весняний молодик, що настав до весняного рівнодення.

25. Лозко Г.С. Религиозное оружие в 4-ой мировой войне // Славянское Вече-4. Материалы международной научно-практической конференции «Славянский мир в условиях глобализации». — Минск, 2008. — С. 289–295. ISBN — немає. Анотація: У статті розглядаються глобальні засоби ведення світової війни проти народів світу. Ця війна має нову форму та нову зброю. Для вироблення засобів боротьби з таємною інформаційною війною необхідна констатація стану війни. Тоталітарна релігія — одна з видів глобальної зброї, що діє на підсвідомість людини та дає змогу маніпулювати масами. Російською мовою.

26. Лозко Г.С. Этнорелигиозный ренессанс в странах Европы // Славянское Вече-4. Материалы международной научно-практической конференции «Славянский мир в условиях глобализации». — Минск, 2008. — С. 110–118. ISBN — немає. Анотація: В статті розглядаються сучасні спроби європейців відновити власні етнічні релігійні системи як альтернативу глобальній уніфікації та зомбізації населення. Російською мовою.

27. Лозко Г.С. Україна в контексті європейського етнорелігійного ренесансу // Покликання служити науці і людям. Науковий збірник на пошану професора Георгія Кожолянка. — Чернівецький національний університет імені Федьковича. Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. — Чернівці, 2008. — С.191–197. ISBN 978-966-482-009-4. Анотація: Сучасний пошук релігійної гармонії спрямований в русло природних етнічних систем за принципом «єдність різноманітного», що проголошується Світовим Конгресом Етнічних Релігій (WCER). В умовах глобалізації це цілком вмотивований альтернативний рух етнічного самозахисту, що проявився у вигляді народних спроб відродити власні витокові релігії (рідну віру). Україна в європейському етнорелігійному процесі займає чільне місце як країна з добре збереженими етнічними традиціями та консервативним менталітетом.

28. Лозко Г.С. Україна в контексті європейського етнорелігійного ренесансу // На перехрестях світової науки. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Вікно в Європейську науку», присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля. — Чернівці, 20-21 травня 2006. — С.112–115. ISBN 966-560-355-8. Друге видання. Анотація: Сучасний пошук релігійної гармонії спрямований в русло природних етнічних систем за принципом «єдність різноманітного», що проголошується Світовим Конгресом Етнічних Релігій (WCER). В умовах глобалізації це цілком вмотивований альтернативний рух етнічного самозахисту, що проявився у вигляді народних спроб відродити власні витокові релігії (рідну віру). Україна в європейському етнорелігійному процесі займає чільне місце як країна з добре збереженими етнічними традиціями та консервативним менталітетом.

29. Лозко Г.С. Християнська етика як підґрунтя релігійного фанатизму // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. Наукових праць. — К.: ІВЦ «Політехніка», 2008. — № 1 (22) . — С. 31–34. Анотація: Релігійна етика — богословське вчення про мораль, засноване на нормах і принципах тієї чи іншої релігії. Впровадження християнської етики в дошкільний, шкільний та вузівський освітньо-професійний комплекс має всі ознаки зовнішнього втручання у психіку учнів та студентів і нав’язування певного способу життя. Християнські богословські дисципліни здатні виховувати осіб з домінуванням емоційного над інтелектуальним. Доцільно віднайти нові способи подолання або запобігання даного явища у суспільстві, які б спиралися на власну етнокультурну спадщину.

30. Лозко Г.С. Слов’янський пантеон у світлі етнорелігійного ренесансу // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 15.– К.: Вид. ТОВ «Діа», 2008. — С.38 — 56. ISBN немає. Анотація: Здійснена наукова реконструкція слов’янського пантеону за принципами компаративного релігієзнавства. Здатність періодичного повернення людства до природних етнорелігійних систем, за всіма ознаками, носить феноменальний характер. Відродження слов’янського язичництва, а отже, й пантеону рідних Богів, відбувається на широкому тлі загальноєвропейського етнорелігійного ренесансу. Щоб відновити втрачені в ході життя сили, людина мусить встановити духовний зв’язок зі своїм духовним джерелом, яким є рідний пантеон Богів. З допомогою певного обряду (ритуалу), магічних слів (молитви) людина ніби повертається до свого праджерела і в ньому черпає нові духовні сили. Тому відродження нашими сучасниками власної етнічної віри може розглядатися як сутнісний компонент рідної духовної культури.

31. Lozko Galyna. Rodzimowierstwo jako swiatopoglad і sposob zycia // Slawa! Zwiastun Rodowego Wiecu Slowian. — Nr.5. — 2008. Анотація: Відродження рідної віри у слов’янських країнах сьогодні вже є фактом, який не можна заперечити. Хоча досі не всі держави врегулювали правове поле діяльності громад, які все збільшуються, та рідновіри прагнуть відновити предківські духовні традиції богошанування. Рідна віра не просто формує новий екологічний світогляд, а й стає практикою щоденного життя. Вона має основні риси: природолюбність, шанування предків, пріоритет рідного дому, формування героїчної особистості, патріотичних почуттів. Польською мовою.

32. Лозко Г.С. Етнічні архетипи в поетичній спадщині Б.Д. Грінченка // «Мрії, вистраждані життям…». До 145-ї річниці з дня народження Б.Д.Грінченка. Колективна монографія (у двох част.). — К.: КМПУ ім. Б.Грінченка, 2009. — Част. ІІ. — С. 56–69. ISBN 978-966-7548-49-0. Анотація: На відміну від концепції К.Г.Юнга про поза національність архетипу, в середовищі української етнофілософської школи, яскравим представником якої був професор В.Шаян, сформувалося поняття «етнічних архетипів», які формуються в етнічному середовищі. Поетична творчість Б.Грінченка засвідчує, що його світогляд, естетичні уподобання та архетипи світосприйняття сформувалися в середовищі власного етносу, на ґрунті української природи і стародавніх міфо-поетичних зразків.

33. Лозко Г.С. Русь — це ми! Передмова до книги // Ю.Миролюбов. Ригведа и язычество. — К.: КИТ, 2009. — С.5–8. ISBN 978-966-8550-82-9. Анотація: Літературознавче есе про творчість Юрія Миролюбова, його наукові та літературні праці, художні особливості твору «Рігведа і язичництво». Стверджується, що спадщина великого знавця ведичної мудрості збагатить наші знання про спільність індоарійської спадщини для всіх народів Європи, зокрема України-Русі.

34. Лозко Г. С. Ренессанс Пан-арийской мысли // Атеней. Русский международный журнал. — 2009. — №9-10. С. 68 –70. ISBN — немає. Анотація: Осмислення та інтерпретація релігії як свого об’єкта завжди було важливою складовою історико-філософського дискурсу. Майже через тисячоліття християнського засилля європейська наука повільно повертається до рідних витокових матриць релігійного освоєння світу, відкидаючи давно нав’язані чужі стереотипи. В Україні таке переосмислення знайшло свій яскравий вияв у так званому «пан-арійстві», започаткованому в 30-х роках минулого століття професором В.Шаяном у Львівському університеті. Основою реконструкції давньої української релігії для нього стали ведичні джерела. Нині ренесанс пан-арійської думки має розглядатися як альтернатива глобалізму. Авторський переклад статті російською мовою.

35. Лозко Г. Культ Сварога у слов’ян (емпіричні матеріали для релігієзнавчої реконструкції) // Історія. Філософія. Релігієзнавство (Житомирський педагогічний університет ім. Івана Франка). — 2009. — № 3. — С.47 — 55. Анотація. У статті розглядаються джерела, символіка, міфологічний і релігійно-обрядовий комплекс культу Сварога у слов’ян, запропонована компаративно-релігієзнавча методологія його реконструкції, що є актуальним, враховуючи сучасний етнорелігійний ренесанс.

36. Лозко Г., Косянчук П. Методологічні орієнтири української правової реальності // Про українське право. Правова освіта і наука. Число ІV. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — С.253 — 265. ISBN 978-966-349-240-7.

37. Лозко Г. Постхристиянська модель національно-екзистенційної методології // Наукові записки: Серія «Культурологія».– Вип.4. — Національний університет «Острозька академія». — Острог, 2009. — С. 20–31. ISBN 978-966-2254-07-2.

Анотація: У статті аналізуються глобальні тенденції творення науково-філософської термінології. Увесь понятійно-термінологічний та методологічний апарат антиглобальної філософії має бути спрямований на вироблення екзистенційної філософії самозбереження етнічної різноманітності людства.

38. Лозко Г.С. Праворадикальна філософія про збереження етнокультурної ідентичності європейців // Наукові записки: серія «Філософія». — Вип.5. — Національний університет «Острозька академія». — Острог, 2009. — С.3 –13. ISBN 966-7631-79-6.

Анотація: Всеєвропейське відродження має зруйнувати «вавілонську вежу» універсалізму. Для цього необхідне розділення різних, відмінних за своїм походженням народів. Така сегрегація має створити сприятливі умови всередині своїх народів — саме це пропонує автор як єдиний надійний спосіб самозбереження націй.

39. Лозко Г.С. Початки рідної мови та писемності // Альманах Українського народного союзу. — Парсипані, Ню-Джерзі, США. — 2010. — Річник 100. — С.19 –37.

Анотація: В статті розглядається походження української мови, починаючи з протоукраїнських племен, до сьогодення; правописні пошуки ХІХ ст. та лінгвоцид української мови в російській і радянській імперіях; здійснено порівняльний аналіз розвитку української та російської мов, а також з’ясоване поняття рідної мови та її роль у житті нації.

40. Лозко Г.С. Пріоритети національної аксіології в сучасному освітньому просторі //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності / Збірник наукових праць. — Вип. №25 / Відп. Ред.: М.М. Бровко, О.Г.Шутов. — К.: Вид.центр КНЛУ, 2010. — С. 364– 371. Анотація: В статті розглядаються основні категорії глобальної аксіології, які нівелюють національну ідентичність європейців. Доведено, що для збереження етнічної різноманітності світу і, зокрема, української нації, в освітньому просторі повинні бути надані пріоритети національним цінностям.

41. Лозко Г.С. Культ Сварога в Рідній Вірі. Обряд Сварожини в Рідній Вірі // Сварог. Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. — 2010. –№22. — С.29–35; 86 — 88. Анотація: У статті розглядаються джерела, символіка, Календарна реконструкція, міфологічний і релігійно-обрядовий комплекс культу Сварога у слов’ян та близьких народів (європейців та індо-аріїв), запропонована компаративно-релігієзнавча методологія його реконструкції, що є актуальним, враховуючи сучасний етнорелігійний ренесанс. Опис обряду Сварожини на капищі Сварога у Києві.

42. Лозко Г. Глобалізація і освітній простір України // Сварог. Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. — 2010. — №22. — С. 3–6. Анотація: В статті розглядаються основні категорії глобальної аксіології, які нівелюють національну ідентичність європейців. Доведено, що для збереження етнічної різноманітності світу і, зокрема, української нації, в освітньому просторі повинні бути надані пріоритети національним цінностям.

43. Лозко Г. Національні цінності на тлі глобального хаосу // Слово Просвіти. — №21, 27 травня — 2 червня 2010. — С.4–5. Анотація: В статті розглядається проблема захисту освітнього простору України від глобальних технологій маніпуляції людською свідомістю, показані пріоритети національних цінностей та їх роль у вихованні молодого покоління.

44. Лозко Г. Национальное образование и воспитание в контексте глобального хаоса // «Русь языческая»: Этническая религиозность в Росии и Украине ХХ — ХХІ вв. — Выпуск №1. — Нижний Новгород, 2010. — С.42 –44. У статті розглянуто роль національної освіти у збереженні національної ідентичності та самобутньої культури націй, вказано альтернативні шляхи рідної віри в глобальному світі. Російською мовою.

45. Лозко Г.С. Чи можлива національно-культурна освіта в глобальному світі? // Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття. Шинкаруківські читання 26 квітня 2010 року. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., 2010. Анотація: У статті розглядається проблема захисту освітнього простору України від глобальних технологій маніпуляції людською свідомістю, показані пріоритети національних цінностей та їх роль у вихованні молодого покоління.

46. Лозко Г. Культ Сварога в слов’ян. Компаративно-релігієзнавче дослідження // Triglav. Religiozni pomen pri slovanih. Zbornik šeste mednarodne konference «Slavanska dediščizna». — Založnistvo Jutro, 2010. — S. 133– 147. Анотація: В статті зроблено історичне та богословське обґрунтування культу Сварога у слов’ян, зокрема в Україні (давній Русі); на багатому фольклорному та етнографічному матеріалі досліджуються та реконструюються головні обрядово-звичаєві особливості цього культу в порівнянні з давніми ведійськими уявленнями про Бога-творця; стаття буде корисною для сучасних громад рідної віри в усіх слов’янських країнах.

47. Лозко Г. Теологія Триглава за українськими джерелами // Triglav. Religiozni pomen pri slovanih. Zbornik šeste mednarodne konference «Slavanska dediščizna». — Založnistvo Jutro, 2010. — S. 148– 155. Анотація: У статті розглядається один з найдавніших архаїчних культів слов’ян, наведені цінні спостереження Володимира Шаяна, матеріали та описи цього культу в давніх хронікарів.

48. Лозко Г. Концепція збереження слов’янської ідентичності // Слово Просвіти. — 2010. — № 48. Анотація: Виступ на Х Міжнародному Всеслов’янському з’їзді у Києві (листопад 2011). Оскільки в Україні досі слов’янська ідея перебуває в «лівих» руках (комуністи, соціалісти, ліберали), створився негативний імідж Всеслав’янської ідеї, ототожнення її з московським імперіалізмом, прагненням Росії до світового панування. Таке уявлення про Всеслов’янство має бути подолане, коли за нього візьмуться національно-патріотичні рухи, які й візьмуть на себе відповідальність за долю слов’янського суперетносу. Рідна віра є найголовнішим складовим елементом етносу (в трійці: рідна земля, рідна мова, рідна віра), отже збереження самобутності націй можливе за умови відродження рідних етнічних релігій. Електронна версія: http://bulgaria88.narod.ru/Lozko_Slaviane_rus.mht

49. Лозко Г. Концепція збереження слов’янської ідентичності // Сварог. Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. — 2011. — №23. — С. 82–85. (Те саме).

50. Лозко Г. Концепция сохранения славянской идентичности // http://www.bulgaria88.narod.ru/ Те саме російською мовою

51. Лозко Галина. Концепция за запаюване на славянската идентичност // Етническите деформации. — Патриотични семинари. — Русе, Болгария: Издательска кыща «Ахат», 2011. — С.165–173. Те саме болгарською мовою.

52. Лозко Г. Концепција очувања словенског идентитета

http://www.svevlad.org.rs/rodoved_files/lozko_identitet.html (те саме сербською мовою); а також: http://slovanstvo.si/index.php/2011/02/26/koncept-ohranjanja-slovanske-identitete/ (сербською мовою).

Анотація сербською: Др филозофије Галина Лозко, професор на катедри за филозофију Кијевског универзитета «Борис Гринченко», овај рад је излагала на Свесловенском конгресу одржаном у Кијеву новембра 2010 године.

53. Лозко Г. Методологічні засади анти глобальної філософії // Філософський часопис: Зб. Наук. праць. — Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. — № 1– 2. — С.6 — 10. Анотація: Авторка аналізує глобальні тенденції творення науково-філософської термінології та приходить до висновку, що увесь понятійно-термінологічний та методологічний апарат антиглобальної філософії має бути спрямований на вироблення екзистенційної філософії самозбереження ентічної різноманітності людства.

54. Лозко Г. Рідна Віра в літературному процесі ХХ — ХХІ ст. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). — Вип. 16. — Ужгород, Видавництво УжНУ «Говерла», 2001. — С. 178 — 183. (Наукове фахове вид.). Анотація: В статті розглянуто історію та жанрову різноманітність рідновірської літератури ХХ — початку ХХІ ст., що засвідчує великий інтерес нашого суспільства до цієї тематики. Стверджується, що творчість письменників-рідновірів є оригінальним ідейно-тематичним літературним напрямком.

55. Лозко Г. Світогляд українців (за Велесовою книгою, фольклором та археологічними даними) // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. — 2011. — №2. — С. 9 –19. (наукове фахове вид.).

Анотація: В статті розглянуто світоглядні особливості української етнорелігії, здійснено компаративний аналіз писемних, фольклорних та археологічних даних. Встановлено основні аксіологічні детермінанти дохристиянської духовної культури українців.

56. Лозко Г. Богослов’я Стрибоже // Сварог. Філософія, Етнологія, Релігієзнавство. — 2011. — №23. — С.26–31. Анотація: Стаття присвячена релігієзнавчій проблемі реконструкції міфологічно-обрядового комплексу Стрибога у дохристиянських віруваннях наших предків. Підкреслюється роль Стрибога в обрядовій, господарській, військовій діяльності слов’ян. Вперше розкрито богослов’я Стрибога.

57. Лозко Г.С. Козацьке виховання і релігія: подолання стереотипів мислення // Материалы научно-практической конференции по развитию казачества в Луганской области. — Луганск, Донецк, 2011. — С. 172–177. Анотація: Якщо система освіти побудована на сфа­льсифікованій основі, то на хибному ґрунті виростає і неповноцінна особистість, національно несвідома людина. Нині ми відмовляємось від комуно-більшовицької ідеологізації освіти, однак ще не можемо позбутися багатьох шкідливих стереотипів мислення, нав’язаних нам цією системою. Проблемі подолання цих стереотипів мислення українського вчительства — присвячена стаття.

58. Лозко Г.С. Ноосферний та етноекологічний дискурс освіти в умовах трансгуманітарних викликів Життю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. — 2011. — Вип. І. — С.42–59. Анотація: В статті розглядається одна з ключових проблем філософії освіти — втрата людиною (homo sapiens) звичного етико-онтологічного ставлення до Життя та виникнення нового виду «постлюдини» (транслюдини, homo technologicus). Автор констатує втрату базових аксіологічних детермінант людини і природи (біосфери) та приходить до висновку, що найголовнішим пріоритетом сучасної освіти має стати усвідомлення відповідальності людини за долю Життя на планеті Земля. Запропоновано зміцнення статусу гуманітарних дисциплін у ланці вищої освіти.