«Книжкова полиця рідновіра» розміщується у кіоску «Канцтовари», розташованому у Києві на Деміївські площі поблизу Будинку дитячої та юнацької творчості, що неподалік станції метро «Деміївська». Орієнтир на картах — червона позначка.

УВАГА! Перш ніж вирушати сюди, зателефонуйте продавцю 096–366–78–36 (Ведана) і поцікавтеся, чи є обраний Вами примірник. Для некиян можливе поштове переслання.

Окрім канцтоварів, тут можна придбати:Етика Рідної віри. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Морально-етичні норми життя слов’ян: рідновірська етика». — Тернопіль: Мандрівець, 2014.

Книга є першою спробою дослідити проблеми етики в Рідній вірі, що має абсолютну наукову новизну, оскільки досі ні в науковій, ні в рідновірській практиці подібних робіт не існує.

Науковий потенціал учасників Десятого родового слов’янського віча, що організувало вказану конференцію, був представлений 5 докторами наук, професорами; 2 кандидатами наук, 1 доцентом; 3 аспірантами; 9 студентами. Оскільки проблематика збірника є актуальною, насамперед, для громад відродженої Рідної віри, то її видання схвалено до друку Вченою радою Української Духовної академії рідновірів, (протокол № 3 від 9 березня 2014 р.).
Цей збірник є міжнародним, тому для кращого розуміння всіма слов’янами доповіді подано переважно двома мовами: мовою оригіналу та перекладу українською або з додаванням української анотації.
Доповіді учасників Десятого родового слов’янського віча ознайомлять як рідновірів, так і релігієзнавців, а відтак, і широку громадськість з новим явищем у духовній культурі слов’ян — прагненням відновити стару віру своїх предків, яка була незаслужено забута внаслідок негативних політичних обставин.
До збірника включено також текст обряду «Славлення Перуна», здійсненого на завершення Віча та текст «Стратегічної програми розвитку Рідної віри» (прийнятий Вічем у Києві в 2010 р.), що матиме прикладне значення для всіх охочих краще пізнати історію та практику Рідної віри.
40.00 грн.

Лозко Г. С. «Етнодержавознавство». — Тернопіль: Мандрівець, 2012. — 384 с.

У книзі подано сучасний філософсько-теоретичний виклад етнодержавознавства, висвітлюється взаємозв’язок етносу з рідною землею, рідною мовою та рідною духовно-культурною спадщиною. Розглянуто феномени націоналізму, консерватизму, традиціоналізму в їхній споконвічній дихотомії з шовінізмом, глобалізмом та космополітизмом. Національно-екзистенційна методологія дозволила автору подивитися на відомі речі саме під національним кутом зору і з’ясувати наріжні проблеми державотворення, а також викрити справжню сутність нав’язуваної людству глобальної аксіології. Книга призначена викладачам і студентам вищих навчальних закладів та широкому колу читачів.

75.00 грн.


Лозко Г. С. Рідні імена — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 368 с.

У цій унікальній книжці зібрано близько 4 тисяч словянських історичних та міфологічних імен, що складали рідний іменослов (словник імен) наших Пращурів. Словник є переконливим свідченням того, що до прийняття світових релігій словяни вже мали багатющий запас власних, рідних і зрозумілих усім іменне запозичених і не навязаних силоміць чужоземцями. Нині, коли, здавалося б, все мало потонути в морі глобалізму, наша ідентичність і далі утверджується як самобутній феномен, що існував у житті наших Предків і житиме в наших нащадках.

65.00 грн.

Ґуревич І. Борек і Боги слов’ян. — Тернопіль: Мандрівець, 2012. — 120 с.

Видавництво «Мандрівець» видало перекладену українською мовою, добре ілюстровану книжку нашого польського колеги Іґора Ґуревича «Борек і Боги слов’ян». Книга розповідає про фантастичну подорож хлопчика Борека до стародавніх слов’янських святинь, де він зустрічає Рідних Богів та знайомиться зі стародавніми звичаями.

Відкрий для себе міфологію слов’ян! Відшукай скарб, захований волхвами! Разом з Бореком перенесися в часі у міфічні краї, святі гаї, урочища і підземелля. Поринь у небо на чорному жеребцеві. Натрап на великого вепра і вовкулаків. Зустрінь воїнів, ворожбитів, охоронців вогню, передвісників долі. Пізнай пантеон давніх Богів слов’ян.
90.00 грн.

Велесова Книга елемент культури українського народу. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Тернопіль: Мандрівець, 2013.

Якого б походження Велесова Книга не була, просто відхрещуватися від неї, мовляв «не было, нет и быть не может», українські науковці не мають права, бо ця книга існує як літературний факт, і тут нічого не вдієш. Твердження ж про підробку надто непереконливі і, як правило, тенденційні й голослівні, без врахування всіх «за» і «проти». Тим часом історичні, соціологічні і навіть мовні факти (зокрема, характерні похибки при копіюванні букв) свідчать про те, що такий твір мусив бути. Без нього навіть підробка, якщо таке буде науково доведено і вказано її автора, не могла б обійтися.
Ця наукова конференція є продовженням Всеукраїнської наукової конференції «Велесова Книга — пам’ятка української культури», яка відбулася 4 лютого 2005 року в Київському міжнародному університеті і матеріали якої було опубліковано окремою книжкою під такою самою назвою.
21.00 грн.

Лозко Г. С. Українське народознавство. — Вид. 5-те зі змінами та доповн. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 512 с.
(Гриф МОН України: лист 1
/11-4844 від 08.06.2010).

Оновлене і доповнене видання посібника для студентів і учнів.
Зміст: Розділ І. Походження українців. Етногенетичні процеси на теренах України. Антропологічні типи українців. Етнічні та географічні назви. Ґенеза української мови. Національний характер. Етнографічне районування України. Розділ ІІ. Духовна культура українців. Етнічна релігія та міфологія. Світогляд. Астрономічні знання. Релігійна культура. Символи та священні знаки. Музична культура. Розділ ІІІ. Господарство, побут, родина. Провідні галузі господарства. Архітектура, ремесла та народні художні промисли. Рослини і тварини. Родинна обрядовість. Етнопедагогіка.  Житло. Харчування. Одяг та ін. Додаток. Коло Свароже: вміщено універсальний дохристиянський календар, за яким можна розрахувати дати свят на всі подальші роки. Використана література та джерела.
120.00 грн.

Антологія християнства. Хрестоматія з релігієзнавства та культурології. Серія: «Пам’ятки релігійної думки України-Русі». / За загальною ред. докт. філос. наук Г. Лозко (Упорядники: Лозко Г. С., Борисюк І. В., Богород А. В.). — Третє видання: Тернопіль. — Вид. «Мандрівець», 2010. — 376 с.

Посібник для студентів подає документальні матеріали, автентичні історичні свідчення, статті, які відображають розвиток чи занепад культурних явищ, як в Україні, так і Європі, що становлять джерельну базу для дисциплін релігієзнавство та культурологія.
Зміст: Розділ І. Християнізація слов’янської та європейської культури. Розділ ІІ. Народна культура в указах царів та церковних грамотах. Розділ ІІІ. Морально-етичні основи біблійної культури. Розділ ІV. Інквізиція: знищення науки, культури та освіти. Розділ V. Українські письменники про Біблію та християнство. Розділ VІ. Етнічна культура в глобальну епоху: пошуки шляхів порятунку європейських націй.
95.00 грн.


Лозко Г. С. Боги і народи. Етносоціальний вимір. Курс релігієзнавства. — Тернопіль: Мандрівець, 2015. — 624 с.

У книзі висвітлено соціальні виміри релігії як етнокультурного феномена, показано взаємозв’язок етносу з його рідними світоглядними уявленнями й ментальністю, які досі справляють значний вплив на суспільство; подано основні відомості про етнічні та світові релігії; показано, що глибинні причини протиріч між народами можуть бути закладені в самих релігійних вченнях. Автор пропонує через наукові знання й культуру міжконфесійного діалогу долати суперечності та сприяти гармонізації суспільних відносин.

Для науковців, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться релігієзнавчими проблемами соціуму.
170.00 грн.

Велесова Книга. Волховник. / Лозко Г. С. — переклад, словник, наукове дослідження, коментарі. — Вид. 7-ме, зі змінами та доповненнями. — Київ: ФОП Стебеляк, ТОВ «Мандрівець», 2015. — 512 с.: іл.

Наукове текстологічне дослідження, переклад сучасною українською мовою, релігієзнавчий коментар, публікація архівних матеріалів та оригінальних текстів Ю. Миролюбова, укладений словник на 8,5 тис. слів, покажчики, бібліографія, ілюстрації.

130.00 грн.
СВАРОГ. Філософія. Етнологія. Релігієзнавство. — Журнал Релігійного центру Об'єднання рідновірів України. — Київ: Видавничо-інформаційний центр «Сварог». — Випуск 25, 2016. — 96 с. 35.00 грн.

СВАРОГ. Філософія. Етнологія. Релігієзнавство. — Журнал Релігійного центру Об'єднання рідновірів України. — Київ: Видавничо-інформаційний центр «Сварог». — Випуск 24, 2014. — 96 с. 20.00 грн.
СВАРОГ. Філософія. Етнологія. Релігієзнавство. — Журнал Релігійного центру Об'єднання рідновірів України. — Київ: Видавничо-інформаційний центр «Сварог». — Випуски попередніх років.
25.00 грн.

За Рідну Віру!Духовний часопис української молоді. — Газета Релігійного центру Об'єднання рідновірів України. — Бориспіль: Громада «Поляни». — Вип. 7, 2014. — 8 с. 2.00 грн.


«Онуки Дажбожі». — Спільне видання часописів «Індо-Європа» і «Такі справи». — К.: Такі справи, 1997. — 92 с.

Повноколірний історико-публіцистичний український часопис, в якому роповідається про те, чому українцям випала рідкісна для всієї планети вдача — найбільше пишатися своєю країною, бо саме на святих землях нашої Пелазгії – Лелегії – Оріяни - Кимерії – Скитії – Антії – Русі – України народилася біла людина, саме наша країна стала правітчизною оріїв, колискою індоєвропейської історії.
25.00 грн.

Настінний язичницький календар «Коло Свароже» знадобиться кожному українцю, який, звільнившись від чужовір’я, став на шлях відродження Духу української нації. Календар має кольоровий друк і виготовлений у форматі А-2.


Згідно з «Колом Сварожим», наступне 7526 літо настане 17 березня 2018 р. і проходитме під знаками Стрибога і Числобога, оскільки перший весняний молодий Місяць народився саме у Їхній день (суботу). Тож яким буде наступний язичницький рік, коли рідні свята проводити, щоб найкраще славити Рідних Богів і самим веселими бути, на які числа місяців випадають Молодики та Повні, які Боги — покровителі місяців, а які — днів тижня, про це можна дізнатися з нового язичницького календаря, який видає Об’єднання рідновірів України.
15.00 грн.
Світояр, проповідник. Біблійний геноцид, або «не вбивай» по-християнськи. — К. — 2004. — 44 с. 20.00 грн.

Лозко Г. С. Галшка. Лозки та Гулевичі в XVXVII ст.: історичний нарис. / Г. С. Лозко. — Тернопіль: Мандрівець, 2015. — 48.

У книжці подані історичні відомості про родовід та біографію Галшки Гулевичівни-Лозчиної, фундаторки Київської братської школи 1615 р., що згодом була реорганізована, а потім перейменована на академію. Вміщено текст дарчої грамоти та родовідні дерева Лозок і Гулевичів XVXVII ст. Опубліковані маловідомі джерела про нащадків Галшки Гулевичівни, виявлені автором у Вроцлаві (Польща).

Книжка призначена як для істориків, так і для всіх шанувальників української давнини

30.00
грн.

Додаткова інформація за телефоном 096–366–78–36 (Ведана).

1. Лозко Г.С. Українське народознавство. – Вид.5-те зі змінами та доповн. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 512 с. (Гриф МОН України: лист 1/11-4844 від 08.06.2010). ISBN 978-966-634-565-6. Анотація: Оновлене і доповнене видання посібника для студентів і учнів. Зміст: Розділ І. Походження українців. Етногенетичні процеси на теренах України. Антропологічні типи українців. Етнічні та географічні назви. Ґенеза української мови. Національний характер. Етнографічне районування України. Розділ ІІ. Духовна культура українців. Етнічна релігія та міфологія. Світогляд. Астрономічні знання. Релігійна культура. Символи та священні знаки. Музична культура. Розділ ІІІ. Господарство, побут, родина. Провідні галузі господарства. Архітектура, ремесла та народні художні промисли. Рослини і тварини. Родинна обрядовість. Етнопедагогіка. Житло. Харчування. Одяг та ін. Додаток. Коло Свароже: вміщено універсальний дохристиянський календар, за яким можна розрахувати дати свят на всі подальші роки. Використана література та джерела.