Хто ми

УКРАЇНСЬКОЮ РІДНОЮ ВІРОЮ в повному розумінні цього слова є традиційна етнорелігія українців, що означає: сукупність релігійних вірувань, які побутували на теренах України, в їхньому еволюційному розвиткові, включаючи:
- релігію племен і народів найдавнішої доби, що їх вважають Предками українців як в етнічному, так і в культурно-історичному планах;
- релігію східнослов’янських племен Київської держави, що існувала до прийняття християнства як офіційної релігії;
- народно-побутову релігійність, що існувала паралельно з офіційним християнством упродовж останнього тисячоліття;
- сучасне відроджене українське язичництво.
Таким чином, етнічна релігія автохтонного населення України має кількатисячолітню історію, старшу від християнства приблизно на 7 тисяч років. Українське язичництво означає, власне, етнічну релігію українців. Формування язичницького світогляду Предків слов’ян, у тому числі й Предків українського народу, припадає на час переходу індоєвропейської людності до протонеоліту.

/Лозко Г. Етнодержавознавство/

Славим Тебе, Сонце краснеє,
Славим Тебе, світло вічнеє,
Славим Тебе, Око Боже,
Славим Тебе!

Далі

Осмислення діяльності ОРУ

перед 20-літнім ювілеєм першої рідновірської громади в Україні

Доповідь голови ОРУ, волхвині Зореслави на VІ Соборі Об’єднання рідновірів України
5 січня 7520 літа Сварожого (2013 н. л.)

(скорочено)

Слава Рідним Богам!

Дорогі рідновіри, вітаю Вас з величними святами Народження нового Сонечка-Коляди, Рода нашого славного та пречистої Матінки-Води! Хай з нашими рідними Богами народжується все добре, чисте і світле, що радуватиме нашу землю, наші родини та звеличуватиме нашу славну Русь-Україну!

Далі...

ВІРУЮ:

В усіх Українських Богів,

Єдиних у Сварозі,

Вічних і незнищенних,

Як Всесвіт.

Далі...

Прийнята 17.08.2012

УХВАЛА

ДЕВ’ЯТОГО РОДОВОГО СЛОВ’ЯНСЬКОГО ВІЧА


Далі...