List do rodzimowierców Ukrainy

W imieniu łódzkiej wspólnoty rodzimowierczej «Gromada Swarga» wyrażamy swoje ubolewanie nad przykrościami, które spotykają naszych bratnich, ukraińskich rodzimowierców i po raz kolejny 22 lutego 2013 zniszczono tym razem rzeźbę Boga «Światowida ze Zbrucza». Te wszystkie przypadki są przykre gdyż robią to przecież Słowianie, którzy nadal bardzo głęboko są przesiąknięci trucizną zamorskiej wiary, obcej naszej słowiańskiej duszy.  Mamy nadzieję jednak, że te przypadki wzmocnią naszą jedność i podwoją nasze siły do pracy na rzecz odrodzenia w krajach słowiańskich wspólnej dla nas rodzimej wiary. Mamy nadzieję, że sprawcy poniosą odpowiedzialność przed sądem władz Ukrainy, ale i przed obliczem gromowładnego Peruna, który sprawiedliwie wymierzy karę chuliganom. To znak że nie możemy być bezczynni, bierni wobec takich przypadków. Łączymy się z wami  w goryczy tego wydarzenia, ale i słodkości bo wiemy, że rodzima wiara kiełkuje w naszych narodach i będziemy cierpliwie czekać na obfite plony.

Z wyrazami poparcia:
Gromada Swarga

Лист до рідновірів України

Від імені Лодзької рідновірської спільноти «Громада Сварга» висловлюємо своє співчуття з приводу прикростей, які спіткали наших братніх, українських рідновірів: 22 лютого 2013 року була знищена скульптура Бога «Світовида зі Збруча».

Усі ці випадки є сумними, адже скоєні вони слов’янами, які й надалі залишаються дуже глибоко просякнутими отрутою «заморської» віри, чужої нашій слов’янській душі. Маємо, однак, надію, що ці випадки скріплять нашу єдність і подвоять наші сили у праці, спрямованій на Відродження у слов’янських країнах спільної для нас рідної віри. Сподіваємося, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності у судовому порядку і справедливо покарані Перуном-громовержцем. Це знак, що ми не можемо опускати рук і бути пасивним щодо таких актів дикунства.

Єднаємося з вами у гіркоті цієї події. Але — і в радості, бо знаємо, що рідна віра проростає у наших народах, тож терпляче чекатимемо на рясний урожай.

З підтримкою,
Громада Сварга

Лодзь, Польща

Літературний переклад з польської Вогнедара

Do Zjednoczenia Rodzimowierców Ukrainy

Nowy złoczyn wrogów Ukrainy i odrodzenia Słowian z rodzimowierczego ducha jest ich wredną prowokacją dla rozpętania religijnej wojny. Tego chcą prorocy politycznego a też religijnego globalizmu od dawna. My nie damy się sprowokować ani zastraszyć. Dla polskich rodzimowierców jest zbruczański Swantewid szczególnie bliski. On łączy narody Polski i Ukrainy.

Gdy w roku 1848 posąg Czterolicego wydobyto ze Zbrucza, zaczęli popi grozić, że go rozbiją. Wtedy uradzili Konstanty Zborowski i Mieczysław hr. Potocki, żeby to świadectwo wysokiej kultury duchowej Słowian oddać pod opiekę Jagiellońskiego Uniwersytetu w Krakowie; i tak stało się. Od 1968 r. jest posąg ozdobą i najcenniejszym obiektem krakowskiego Muzeum Archeologii.

Nakazem chwili jest zdecydowane działanie w obronie wolności wyznawania wiary przez wszystkich wyznawców rdzennych religii indoeuropejskich narodów. Ten apel wysyłam również do ECER na ręce Krywisa Litwy Jonasa Trinkunasa.

Dr.phil. S. Potrzebowski,
Naczelnik RW

До Об’єднання рідновірів України

Новий злочин ворогів України й відродження рідновірського духу слов’ян є підступною провокацією, спрямованою на розв’язання релігійної війни. Цього давно хочуть пророки політичного та релігійного глобалізму. Проте нас не вдасться спровокувати чи залякати. Для польських рідновірів Збруцький Світовид особливо дорогий. Він єднає народи Польщі й України.

Коли в 1848 році статую Чотириликого Бога було піднято зі Збруча, попи стали погрожувати його розбити. Тоді Костянтин Зборовський та граф Мечислав Потоцький вирішили цю пам’ятку високої духовної культури слов’ян віддати під опіку Ягеллонського університету в Кракові; так і сталося. З 1968 року статуя є прикрасою і найціннішим експонатом Краківського музею археології.

Нині вкрай важливо діяти рішуче у захисті свободи рідного віровизнання усім сповідникам корінних релігій індоєвропейських народів. Це звернення надсилаю також і до Європейського конґресу етнічних релігій на адресу Крівіса (верховного волхва — В.) Литви Йонаса Трінкунаса.

Сташко Потшебовський,
доктор філософії,

голова польської релігійної конфесії Rodzima Wiara

Літературний переклад з польської Вогнедара

Поводом последњег у низу напада на кумире словенских божанстава и словенске културно-историјске споменике, који се десио 22. фебруара ове године у Кијеву, у Украјини, када је одрубљена глава са реплике Збручког стуба, Информациони центар «Свевлад» изражава најоштрију осуду.

Невероватно је да у XXI веку словенско родноверје и словенска култура уопште, још увек трпе прогон. Међутим, док се српски споменици свакодневно уништавају на Косову и Метохији, од стране оних који нису Словени, починиоци гнусних дела у Украјини су они који се свесно одричу наслеђа својих предака, свог народа и своје културе! Родноверни Србије су нажалост у позицији да у потпуности разумеју тугу и гнев родноверних Украјине. Очекујемо од надлежних органа Министарства унутрашњих послова Украјине да у најкраћем могућем року приведу правди починиоце овог недела.

Родноверни Србије стоје раме уз раме са родновернима Украјине, сада и увек.

Милан Петровић.
Информациони центар «Свевлад»


Інформаційний центр «Svevlad» висловлює рішучий осуд у зв’язку з останнім у серії нападів на кумирів слов’янських Богів і культурних та історичних пам’яток, що стався 22 лютого цього року в Україні у Києві і наслідком якого був обезголовлений Збруцький кумир.

Дивно, що в XXI столітті слов’янське рідновір’я і слов’янська культура загалом, як і раніше, зазнають переслідування. Водночас, як ті, хто не є слов’янами, в Сербії щоденно знищують пам’ятки в Косово і Метохії, так само і ті, хто свідомо заперечує спадщину своїх предків і культуру свого народу, стали вчиняти подібні мерзенні акти й в Україні. Рідновіри Сербії, співчувають і можуть вповні зрозуміти горе і гнів рідновірів України. Ми очікуємо, що органи Міністерства внутрішніх справ України в найкоротші терміни притягнуть до відповідальності осіб, які скоїли цей злочин.

Рідновіри Сербії стоятимуть пліч-о-пліч з рідновірами України, нині і завжди!

Мілан Петрович.
Інформаційний центр «Svevlad».
Сербія

Переклад із сербської Волхвині Зореслави