Собор представників громад Об’єднання рідновірів України, що відбувся у Києві 5 січня 7524 літа Сварожого (2017 н.л.), заслухавши доповіді й виступи голови ОРУ, Волхвині Зореслави, заступника голови ОРУ, жерця Вогнедара, голів громад та делегатів від громад ОРУ, обговоривши нагальні завдання конфесії, ухвалив виконання наступних норм та завдань у таких сферах діяльності:

В організаційній:

- усім громадам, які належать до ОРУ, дотримуватися конфесійної дисципліни;
- усім громадам неухильно дотримуватися загальноконфесійного календаря «Коло Свароже»;
- поновити регулярне поповнення фонду ОРУ добровільними внесками.

У юридичній:

- ззареєстрованим громадам ОРУ, які мають статус неприбуткових організацій, необхідно негайно упорядкувати свої статути згідно з новим Податковим кодексом України (граничний термін — до травня 2017);
- громадам, які ще незареєстровані в державних органах реєстрації, продовжити роботу щодо офіційної реєстрації статутів громад (також відповідно до нового Податкового кодексу України).

У правовій:

- відповідно до виготовленої нової патентної документації, де передбачено захист прав інтелектуальної власності, заборонити особам, які не належать до ОРУ, використання конфесійної символіки ОРУ, її виготовлення та продаж поза межами конфесії Об’єднання рідновірів України (порушення права інтелектуальної власності  переслідуватиметься в судовому порядку);
- вважати неетичною й неприпустимою публічну критику своєї власної конфесії та її Духовного Проводу з боку вірян — такі дії підлягатимуть загальному осуду;
- вжити заходів щодо очищення сторінок і груп громад ОРУ у Facebook від дописів осіб, які не належать до ОРУ та розміщують сумнівні інформаційні дописи (зокрема, в групі Facebook Львівської громади українських язичників «Галичани»).

У розвитковій:

- підтримати ініціативу Релігійного центру ОРУ щодо набуття земельної ділянки під будівництво Храму Рідних Богів, збору добровільних пожертв для цієї мети та початку робіт з виготовлення необхідної для цього проектної документації.

У міжнародній:

- розпочати підготовку до ХІV Родового слов’янського віча, яке планується провести в Україні влітку 2017 року.

В інформаційно-видавничій:

- видати найближчим часом 8-е число газети «За Рідну Віру!»;
- видати до проведення ХІV Родового слов’янського віча 26-е число журналу «Сварог»;
- підготувати видання праць Володимира Шаяна.

В освітній:

- за наявності відповідних умов, з метою ознайомлення українців з основами Предківського світогляду заснувати при громадах ОРУ школи Української рідної віри;
- за відсутності відповідних умов — влаштовувати для українців читання праць професорів Володимира Шаяна та Галини Лозко (використовуючи інтернет-версію книги «Віра Предків наших» http://diasporiana.org.ua/religiya/14314-shayan-v-vira-predkiv-nashih/, книги Г. С. Лозко «Українське народознавство», «Коло Свароже. Відроджені традиції», «Боги і народи» та ін., наявні випуски журналу «Сварог»);
- роботу Української Духовної академії рідновірів тимчасово здійснювати в дистанційній та заочній формі.

В культурно-пізнавальній:

- продовжити дослідження священної географії України та відвідування священних місць Рідної віри;
- підготувати та провести рідновірський фестиваль та інші культурно-пізнавальні масові заходи (фестиваль музичного мистецтва, літній дитячий табір та ін.).

Розглянувши кадрові питання,

призначити заступників голови ОРУ та відповідальних з напрямків роботи ОРУ:

- І-им заступником голови ОРУ — голову Бориспільської громади українських рідновірів «Поляни», жерця Вогнедара (організаційний та інформаційно-видавничий відділ);
- ІІ-им заступником голови ОРУ — керівника Фастівської групи українських рідновірів Ведану (культурно-мистецький та спортивно-масовий відділ);

- відповідальним за збір коштів на будівництво Храму Рідних Богів, підготовку проектної документації та ведення будівельних робіт — вірянина Київської громади українських язичників «Православ’я» Гатила.

Київ, 5 січня 7524 літо Свароже (2017 н. л.)