Відгук на поетичну збірку Руслана Морозовського «Мислителям – віват!» («Панмедія», 2017. — 72 с.)

Далі...

 


· Привітайся з давніми язичницькими філософами.

Галина ЛОЗКО

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА — ЗАСНОВНИК УКРАЇНСЬКОГО КРИТИЧНОГО БІБЛІЄЗНАВСТВА

Анотація. Розглянуто стан сучасного українського біблієзнавства, наголошено на зменшенні світських тлумачень Біблії; натомість виявлено тенденцію до примусового нав’язування викладання християнської етики як апологетичної дисципліни в навчальних закладах; проаналізовано твір Г. Сковороди «Потоп Зміїн» і зроблено висновок щодо переосмислення українським філософом біблійних текстів як вузько етнічних творів та заперечення їх універсальності для всіх народів; а отже, запропоновано вважати Г. Сковороду засновником українського критичного біблієзнавства.

Далі...

Українське язичництво — етнічна релігія (від гр. εθνικός (ethnikos) — «родовий, народний, язичницький») Предків українців, яка сформувалася в часи Київської Русі, успадкувавши при цьому давні релігійні культи й традиції, що існували на території України в попередні історичні епохи. Українське язичництво в широкому значенні означає сукупність релігійних вірувань, що побутували на теренах України, у їхньому еволюційному розвитку, включаючи:

Далі

Мирослав ЛЕЛЕКА

ТАЄМНИЧА ДУША ВОДИ

Живий організм це вода, наділена душею.
/Е. Дюбуа-Реймон/

Далі