Останнім часом деякі особи поширюють недостовірну інформацію про якісь «дочірні» організації Київської громади українських язичників «Православ’я». Офіційно заявляємо, що Статутом Релігійного центру Об’єднання рідновірів України (ОРУ) ніяких «дочірніх» чи «синівських» громад, ніяких філій чи відгалужень у зазначеної Громади не передбачено.

Київська Громада українських язичників «Православ’я» існує з 1993 р. і є найстаршою громадою Рідної віри, що входить до ОРУ. Очолює Громаду Волхвиня Зореслава. Заступник голови Громади — жрець Вогнедар. Статут Громади зареєстрований у Державному комітеті у справах релігій (Свідоцтво про державну реєстрацію № 829 від 18 червня 1997).

Загалом до Об’єднання рідновірів України нині входить 30 громад з різних областей України (зареєстрованих, або таких, що перебувають на стадії офіційної реєстрації).

Об’єднання рідновірів України не несе відповідальності за самодіяльні дії виключених з його лав діячів чи утворень, які прикривають свою псевдорелігійну і комерційну діяльність авторитетом ОРУ та Громади «Православ’я».

Релігійний центр ОРУ